Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის სარეკლამო კომპანიებს, რათა განვათავსოთ რეკლამები ჩვენს ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტის დროს. ამ კომპანიებმა შეიძლება გამოიყენონ ინფორმაცია (თქვენი სახელის, მისამართის, ელექტრონული ფოსტის მისამართის ან ტელეფონის ნომრის ჩათვლით) თქვენი ვიზიტების შესახებ ამ და სხვა ვებსაიტებზე, რათა აჩვენონ თქვენთვის საინტერესო პროდუქტებთან და სერვისებთან დაკავშირებული რეკლამები. დამატებითი ინფორმაციისთვის ამ პრაქტიკის შესახებ და როგორ ავიცილოთ თავიდან კომპანიები ამ მონაცემების გამოყენებაში.

Google Ads:

  • Google, როგორც მესამე მხარის პროვაიდერი, იყენებს ქუქი-ფაილებს რეკლამის საჩვენებლად თავის ვებსაიტზე.
  • DART ქუქი-ჩანაწერით Google-ს შეუძლია უჩვენოს რეკლამები თავის მომხმარებლებს მის და სხვა ვებგვერდებზე ინტერნეტში განხორციელებული ვიზიტების საფუძველზე.
  • მომხმარებლებს შეუძლიათ DART ქუქი-ფაილის გამორთვა Google Ads-ისა და კონტენტის ქსელის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მონახულებით.

ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მიზნად ისახავს:

  • დარწმუნდით, რომ ვებსაიტის მომხმარებელმა/მონაცემთა სუბიექტმა იცის და ესმის, რა პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ მის შესახებ, მიზეზები, თუ რატომ ვაგროვებთ და ვიყენებთ მას და ვის ვუზიარებთ მას.
  • ახსენით, როგორ გამოიყენება და მუშავდება პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც მომხმარებელი/მონაცემთა მფლობელი გვაზიარებს.
  • იცოდეთ, რა დროის ხანგრძლივობა იქნება მონაცემების შენახვა.
  • აუხსენით და აცნობეთ მომხმარებელს/მონაცემთა სუბიექტს, რა არის მათი უფლებები და ვარიანტები და როგორ გამოიყენონ ისინი.
  • გაამჟღავნეთ ის საშუალებები, რომლებსაც ვიყენებთ თქვენი კონფიდენციალურობის დასაცავად.

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება ყველა პერსონალურ ინფორმაციას/მონაცემზე და დათვალიერების მონაცემებზე, რომლებიც შეგროვდა და დამუშავდა ჩვენს ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტის დროს, ან შეგროვდა კანონიერად ნებადართული საშუალებებით.

ჩვენი ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ დაუყოვნებლივ ეთანხმებით ამ დოკუმენტის ყველა პირობებს.