Მოხმარების პირობები

მნიშვნელოვანია ყურადღებით წაიკითხოთ შემდეგი თემები, რომლებიც ეხება რჩევები ბოდიბილდინგის ვებსაიტის იურიდიულ პრინციპებსა და ქცევას, რათა დააკმაყოფილოთ ინტერნეტის მომხმარებლების მოლოდინები, რომლებიც იყენებენ საიტს.

Tips for Bodybuilding არის ვებსაიტი, რომელიც აწვდის საგანმანათლებლო ინფორმაციას ჯანმრთელობის შესახებ ხელმისაწვდომ და მარტივ ენაზე, რომელიც გამიზნულია საზოგადოებისთვის. ვებგვერდი არ არის სამედიცინო დიაგნოზის ან რჩევის შემცვლელი.
ავტორიტეტი

ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია მომზადებულია მხოლოდ ჯანდაცვის პროფესიონალების მიერ. ავტორები ჩამოთვლილია ჩვენს შესახებ გვერდზე.

ეს ვებგვერდი მოწოდებულია გამოაქვეყნოს ინფორმაცია უსაფრთხო წყაროებიდან.
ვებსაიტის მიზანი

საიტის მიზანია საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და მარტივი ენით ინფორმირება ჯანმრთელობასთან, კვებასთან და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს საიტი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა ჩვეულებრივი თერაპიები და ალტერნატიული მკურნალობა, მედიკამენტების ჩანართები, სილამაზის რჩევები და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მრავალი სხვა კატეგორია. ეს ინფორმაცია არასოდეს ცვლის სამედიცინო დიაგნოზს, მკურნალობას ან რჩევას.
კონფიდენციალურობა

Tips Bodybuilding-ის მიერ შეგროვებული ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორიცაა ელ.ფოსტის მისამართი, არასოდეს გადაეცემა, გადაეცემა ან გაიყიდება მესამე პირებზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს კანონით არის მოთხოვნილი. სრული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა წარმოდგენილია ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გვერდზე.
ცნობარი

მთელი შინაარსი დამზადებულია ჩვენი თანამშრომლების მიერ. ბიბლიოგრაფიული ცნობები წარმოდგენილია ჩვენს ბიბლიოგრაფიის გვერდზე.

ეს ვებგვერდი დაფინანსებულია მხოლოდ ონლაინ რეკლამით მიღებული შემოსავლით. რეკლამა აფინანსებს საიტს, მის თანამშრომლებს და ტექნიკურ განახლებებს.

ბოდიბილდინგის რჩევები აჩვენებს Google რეკლამებს. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ასეთი რეკლამის შინაარსს და ჩვენი სარედაქციო შინაარსი თავისუფალია ყოველგვარი კომერციული გავლენისგან.

ჩვენს ვებსაიტზე განთავსებულია სარეკლამო ბანერები და ბმულები და ყველა რეკლამა გამოირჩევა სიტყვით „რეკლამა“ და/ან „გუგლის რეკლამა“.

ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული არცერთ კომპანიაზე. ვებგვერდი არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ერთეული, რომელიც არ არის ასოცირებული რომელიმე ფარმაცევტულ ლაბორატორიასთან ან ინდუსტრიასთან. ჩვენ არ ვაწარმოებთ სპონსორობაზე დამოკიდებულ პროდუქტებს და მათი რეკლამა არის სრულიად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი.